วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ร้อย.ปจว.3 จัดอบรมยูนิสสคูล เรื่องการอ่านโน้ตสากลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 เวลา 1030 ร้อย.ปจว.3 ได้จัดการฝึกอบรมยูนิสสคูล การอ่านโน้ตดนตรีสากลเบื้องต้นให้กับกำลังพล เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกความชำนาญ เมื่อมีภารกิจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ร้อย.ปจว.3 จัดชุดครูฝึกสนับสนุน รร.โรจนวิทย์มาลาเบี่ยง

ร้อย.ปจว.๓ จัดชุดครูฝึกสนับสนุน โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยงในการจัดกิจกรรมการอยุ่ค่ายพักแรมยุวกาชาด โดยมีนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๑ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ร้อย.ปจว.3 จัด มว.รณรงค์ สนับสนุน รพศ.4 พัน.1

เมื่อ 3 พ.ย. 61 ร้อย.ปจว.3 จัด มว.รณรงค์ฯ สนับสนุน  รพศ.4 พัน.1 ในงานทอดผ้ากฐิน วัดลำภาศ ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จว.พ.ล.  (ซึ่งเป็นพื้นที่ ศบภ.ของ รพศ.4) โดย มว.รณรงค์ฯ ได้ทำการประชาสัมพันธ์โครงการ และผลงานของรัฐบาล
ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้เสริมสร้างให้ ประชาชนในพื้นที่ มีความรักความสามัคคี ในสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ผบ.ร้อย.ปจว.3 เป็นวิทยากรพิเศษ บรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 4 นฝ.นศท.มทบ.39


เมื่อ 010900 พ.ย.61 ผบ.ร้อย.ปจว.3 บรรยายพิเศษให้ความรู้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี่ที่ 4 นฝ.นศท.มทบ.39 
เรื่อง การจัดหน่วยและภารกิจหน่วยรบพิเศษของไทย  ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนา จว.พ.ล.

พิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ผลัดที่ ๒ / ๒๕๕๙

เมื่อ 311130 ต.ค.61  ผบ.ร้อย.ปจว.3 เป็นประธานในพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ ร้อย.ปจว.3  พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและมอบของที่ระลึกให้กับทหารกองประจำการที่ครบกำหนดปลดประจำการ ณ ห้องอบรม ร้อย.ปจว.3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จว.พ.ล.

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2561

ฝากติดตามเพสครูหมวกแดง แม่สะเรียง ด้วยนะครับ

การฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนามระยะทาง 8 กม.

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.61 พ.ต.ภานุวัฒน์ มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 และกำลังพล ได้ทำการฝึกเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม ระยะทาง 8 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมอบรมค่ายเยาวชน โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 61 ร้อย.ปจว.3 จัดชุดครูฝึก สนับสนุนโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล ในกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด ให้แก่แกนนำเยาวชนโรงเรียนปัญญานุกูล ณ ห้องอบรม ร้อย.ปจว.3 และกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ณ บริเวณพื้นที่โครงการเกษตรกรรม ทภ.3 โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย            

ชมคลิปวิดีโอ   https://www.youtube.com/watch?v=khYN306f6MAกิจกรรมพบปะสังสรรค์กำลังพลและแม่บ้านของหน่วย


เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 61 พ.ต.ภานุวัฒน์   มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กำลังพลและแม่บ้านของหน่วย เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของกำลังพล และแม่บ้าน ณ บริเวณ ลานหน้า บก.ร้อย.ปจว.3 (ภายหลังจากการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของกำลังพลภายในหน่วย) การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย

เมื่อวันที่ 5 - 6 ก.ย. 61 พ.ต.ภานภวัฒน่์   มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 ได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีภายในหน่วย โดยมีการแข่งขันกีฬา จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ เปตอง, ปิงปอง, ตะกร้อ และฟุตบอล การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีประดับยศกำลังพลที่มียศสูงขึ้น


เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 61 พ.ต.ภานุวัฒน์   มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 เป็นประธานในพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่มียศสูงขึ้น จำนวน 1 นาย ได้แก่ ร.ท.กำพล   คล้ายสุวรรณ ณ บก.ร้อย.ปจว.3 การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีปลดทหารกองประจำการ

พิธีปลดทหารกองประจำการ
         เมื่อ 30 เม.ย.61  พ.ต.ภานุวัฒน์   มาแสวง  ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3  กระทำพิธี
  อำลาชีวิต (ปลด) ทหารกองประจำการ   จำนวน 8 นาย     ซึ่งได้รับราชการมาครบตามเกณฑ์แล้ว  
เป็นผู้ที่ปฏิบัติราชการมาด้วยความมีระเบียบวินัย   เป็นลูกผู้ชายอย่างสมศักดิ์ศรี    และออกไปเป็น
พลเมืองที่ดี ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป   โดยมี พ.อ.สมนึก  บัวอ่อน นายทหารติดต่อ หน่วยบัญชาการ
สงครามพิเศษ  ประจำกองทัพภาคที่ 3  เข้าร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีครั้งนี้


โนนหมากมุ่น ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ต้องจากรึกอีกเหตุการณ์หนึ่ง

                                ประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ต้องจากรึกอีกเหตุการณ์หนึ่ง


    โนนหมากมุ่น
             ในช่วงปี2523 เวียดนาม หลังจากได้ยึดกัมพูชาไว้เรียบร้อยแล้ว ได้มีทีท่า และการกระทำส่อถึงการจะบุกไทย  เวียดนามจะใช้ ทหาร200000 คน โจมตีไทย นายพลเทียนวันดุง(ที่บอกจะเอาเลือดคนไทยล้างตีน) เคยประกาศที่ ฮานอยโดยคุยว่ายึดกรุงเทพใน 2 ชม. 
        ตอนเหตุการณ์ที่บ้านโนนหมากมุ่นนั้น มีครั้งหนึ่งทหารเวียดนามหลายกรม รวมพลกันจำนวนมากที่ชายแดนบ้านโนนหมากมุ่นเตรียมพร้อ มสำหรับการรุกต่อไป แต่ถูกทหารไทยตรวจพบก่อน จึงทำการยิงปืนใหญ่ถล่มแบบจู่โจมพร้อม ๆ กันหลายกองร้อย ผลก็คือทหารเวียดนามแตกกระเจิง จากการตรวจลาดตระเวณทางอากาศพบว่า ทหารเวียดนามเอารถยีเอ็มซี มาขนทหารที่บาดเจ็บและตายออกไปจากที่นั่นถึง 40 คัน เลยทีเดียว 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สร้างความมั่นคงในพื้นที่ติดแนวประเทศเพื่อนบ้าน

                                      สร้างความมั่นคงในพื้นที่ติดแนวประเทศเพื่อนบ้าน 

              เมื่อวันที่ ๒๓ ส.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่
พบปะคุยคุยกับประชาชนในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านห้วยแห้ง หมู่ที่ ๖ ต.ถ้ำลอด   อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๔๐ คน โดยมี นายรุ่งเรือง ปัญญาละ ปลัดอำเภอปางมะผ้า    เป็นประธาน    มว.ฯ ได้พบปะพูดคุย ในเรื่องความสามัคคีในชุมชน จะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การเดินหน้าประเทศไทยในหัวข้อเรื่อง ROAD MAP  เลือกตั้ง ให้ประชาชน
ในพื้นที่ได้รับฟัง และร่วมตัดผมให้กับนักเรียน และประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยแห้ง

การฝึกเพื่อความรักษาความมั่นคงภายใน

                                                          การรักษาความมั่นคงภายใน

               เมื่อวันที่ ๒๒ ส.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ทำการฝึกอบรม นักศึกษา
วิชาทหาร โดยได้ดำเนินการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้น และ การฝึกวิชาอาวุธศึกษา ให้ นศท.
ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. 
               มว.ฯ ได้ทำการฝึกท่าอาวุธศึกษาเบื้องต้น เรื่อง การถอดหมวกสวมหมวก และ ท่าวันทยาวุธ จากการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารมีเข้มแข็ง และมีความตั้งใจในการฝึกเป็นอย่างดี

ปลูกฝังให้เกิดการรักในสถาบันชาติ

                                      กิจกรรมปลูกฝังให้เกิดการรักในสถาบันชาติ


             เมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๑ เวลา  ๐๘๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสาธง ๕ นาที
โดยนำเสนอเรื่อง ประวัติธงชาติไทยให้กับนักเรียน และมอบลูกฟุตบอลจำนวน ๑ ลูก ให้กับทาง
โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมประมาณ ๕๔ คน  ณ ศกร.ตชด.บ้านลุกข้าวหลาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.
            นักเรียน มีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรม และขอขอบคุณ   ที่ มว.ฯ ได้นำความรู้ และลูกบอล
มาแจกให้กับทางโรงเรียน

ปลูกฝังความรักชาติ

                                   ปลูกฝังความรักชาติให้เกิดความรักในทูนสถาบัน 

           เมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๑,๑๓๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๑ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนเรื่อง ประวัติธงชาติไทยในโครงการ “อบรมและรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบแถวที่ถูกต้อง  ณ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ จว.ต.ก.
       เยาวชนที่เข้ารับการอบรมมีความสนใจและได้รับความรู้เป็นอย่างมาก สามารถตอบคำถามและนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียน และมีความตั้งใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พบปะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี

                                 พบปะเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี


               เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๐๐ ชุด ปจว./ปชส.ที่ ๓๐๒ พบปะเยี่ยมเยียน ญาติพี่น้อง
ของเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี ที่มีภูมิลำเนาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ บ.เวียงหอม ม.๔ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร.    เพื่อให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงห่วงใย พระราชทานกำลังใจ และทรงพระราชทานสิ่งของ พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนทีมหมูป่า เพื่อใช้ในการ ปชส.ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ทราบถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
             ญาติๆ  ของเยาวชนทีมหมูป่าอคาเดมี มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และขอน้อมเกล้าถวายพระพร    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ ก.ค.๖๑
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน    และ ขอขอบคุณรัฐบาล, จนท.ทุกภาคส่วนที่เสียสละ ร่วมมือ
 ร่วมใจปฏิบัติภารกิจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งขณะนี้เยาวชนหมูป่าทั้ง ๑๓ คน  ยังพักรักษาตัวดูอาการ
อยู่ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ หากผลการตรวจเป็นปกติทีมแพทย์ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านใช้ชีวิต
ตามปกติต่อไป อีกทั้งขอขอบคุณทาง จนท.ชุดฯ ที่ได้เดินทางมาพบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ (ครั้งที่ ๒) เป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบกสู่ประชาชน

การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับแรงงานต่างด้าว

                                           การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับแรงงานต่างด้าว

           เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑  เวลา ๐๙๐๐ ชุด ปจว./ปชส.ที่ ๓๐๑ ประสานการปฏิบัติ นางเรณู สุทธิรักษา จพง.แรงงาน สำนักจัดหางานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด     เพื่อสืบสภาพข้อมูลด้านข่าวสารแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาขอทำงานในประเทศไทย ณ สนง.จัดหางานจังหวัดตาก สาขา อ.แม่สอด จว.ต.ก. 
              ทาง สนง.จัดหางานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยทาง สนง.จัดหางาน ได้อธิบายถึงขั้นตอนการขออนุญาติจ้างแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในลักษณะไป-กลับ หรือตามฤดูกาล ตามมาตรา ๖๔ พรก.บริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ โดย สนง.จัดหางานจังหวัด จะออกใบอนุญาตทำงาน ระยะ ๓ เดือนโดยให้อยู่ในพื้นที่เฉพาะ ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด ,อ.แม่ระมาด อ.พบพระ จว.ต.ก. และได้แจ้งว่าได้มีหน่วยงานทหาร เข้ามาขอรับการสนับสนุนวิทยากรเพื่อไปอบรมแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศเพื่อบูรณาการการปฏิบัติร่วมกัน           
             เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑  เวลา ๐๙๓๐ ชุด ปจว./ปชส.ที่ ๓๐๑ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มาขออนุญาตเข้ามาทำงานกับ สนง.แรงงานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด  และแจกเอกสารแผ่นพับเรื่อง โรคระบาดในพื้นที่ที่เป็นภาษาเมียนม่า เพื่อใช้ปฏิบัติควบคุมป้องกันโรคอันจะเกิดผลกระทบด้านการสาธารณสุข ในระหว่างรอขั้นตอนการตรวจสุขภาพ จาก หน่วยงาน รพ.แม่สอด ณ บริเวณ สนง.แรงงานจังหวัดตาก สาขาแม่สอด จว.ต.ก.
             จากการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์ แรงงานต่างด้าวทักทายอย่างเป็นกันเองยิ้มแย้ม ได้โต้ตอบพูดคุยกันสำหรับแรงงานที่พูดภาษาไทยได้พอเข้าใจ โดยแจ้งว่าส่วนมากเข้ามาทำงานในโรงงานเย็บผ้า   นอกนั้นก็ใช้แรงงานทั่วไปตามบริษัทห้างร้านในพื้นที่ โดยชุดฯได้พูดคุยในเรื่องการปฏิบัติตัวของแรงงานให้มีจิตสำนึกในบุญคุณแผ่นดินไทยที่ได้ให้มาอยู่อาศัยทำกิน ให้ปฏิบัติตัวเคารพกฎระเบียบ กฎหมายของประเทศไทยโดยเคร่งครัด

การร่วมมือกับภาครัฐในพื้่นที่ชายแดน

                                                  การร่วมมือกับภาครัฐในพื้่นที่ชายแดน

             เมื่อ ๑๓ ก.ค.๖๑,๐๙๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๑ ร่วมกับ บก.ควบคุม.ฉก.ร.๑๔,สภ.อ.พบพระ,
หน.ส่วน ร่วมโครงการหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ.เสรีราษฎร์ใหม่  ม.๘  ต.ช่องแคบ   อ.พบพระ  จว.ต.ก. โดยมี  นาย อภิชาต    เหมือนมนัส  นายอำเภอพบพระ  เป็นประธาน
          ในการออกหน่วยอำเภอยิ้มในครั้งนี้เพื่อให้ ปชช.ได้รับบริการจากหน่วยอำเภอ โดยไม่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ลดภาระในการเดินทางเพื่อให้บริการต่างๆ    โดยหน่วยได้ร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่
ปชช.ในพื้นที่และร่วมให้บริการตัดผมในโครงการนี้ด้วย

การปฏิบัติงานบริเวณแนวชายแดน

                          การประสานความร่วมมือและอบรมให้ความรู้บริเวณแนวชายแดน

            เมื่อ ๑๒ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ร่วมกับ ฐานปฏิบัติการไม้ลัน ฉก.ร.๑๗ กกล.นเรศวร ในการเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน หมู่บ้านไม้ลัน    - บ้านตากแดด/บ้านน้ำกัด และได้ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่องการเทิดทูนสถาบันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๘๐ คน ณ วัดบ้านไม้ลัน ม.๗ต.ปางมะผ้า  อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.    มว.ฯ ได้ให้การ
อบรมในเรื่องการเทิดทูลสถาบัน และความสามัคคี ถึงแม้จะต่างชนชาติแต่ก็อยู่ร่วมกันได้    และ
อธิบายถึงกฎหมายแรงงานต่างด้าว ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ตรวจเยี่ยม มว.รณรงค์ฯ ที่ 1

                         ตรวจเยี่ยมวงดนตรีของ มว.รณรงค์ฯ ที่ 1 กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


          ห้วงวันที่ 26 - 28  มิย..61  พ.อ.ธีรพล  วงษ์ไทย  ที่ปรึกษาพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ 
พร้อมด้วยคณะ รวมทั้ง พ.ท.นันภพ ไชยสงค์ ผบ.พันปจว. เดินทางมาตรวจเยี่ยม วงดนตรี มว.รณรงค์ฯ ที่ 1 ร้อย.รณรงค์ฯ พัน.ปจว.  ที่เดินทางเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.แม่ฮ่องสอน และพื้นที่ จ.ตาก  โดยเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61  ได้เข้าพื้นที่ บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่ สังเกตการปฏิบัติงานพร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่และปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ  ทั้งนี้ พ.ต.ภานุวัฒน์ 
มาแสวง  ผบ.ร้อย.ปจว.3  เดินทางร่วมในการตรวจเยี่ยมดังกล่าว    ผลการปฏิบัติงาน   ในห้วงกลางวัน 
มว.รณรงค์ฯ  ทำการอบรมให้ความรู้ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ เทิดทูนสถาบันชาติ และความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยยาเสพติด

ตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31

                                                           ตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31 
         เมื่อ 26 มิ.ย.61  พ.อ.ธีรพล  วงษ์ไทย ที่ปรึกษาพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย
คณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มว.ปจว.ฉก.ที่ 31  บ้านป่าคา หมู่ 4  ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก    เพื่อ
เป็นขวัญกำลังใจกับผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมทั้งสอบถามความเป็นอยู่ , การปฏิบัติงาน และปัญหา
ข้อขัดข้องต่างๆ   ทั้งนี้ พ.ต.ภานุวัฒน์  มาแสวง    ผบ.ชค.ปจว./ปชส.ศปก.ทภ.3   และ ร.ต.ภาณุมาศ 
นนทฤทธิ์   ผบ.มว.ปจว.ฉก.ที่ 31  ให้การต้อนรับและบรรยายชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติงานให้ทราบ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

พิธีถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ

                                     
                                        พิธีถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ
               เมื่อ 20 มิ.ย.61  พ.ต.ภานุวัฒน์  มาแสวง ผบ.ร้อย.ปจว.3 ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญานตนของทหารใหม่ ผลัดที่ 1/61 ในการถวายตัวเป็นทหารของสมเด็จพระเอกาทศรถ  ณ หน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถ สนามธารีฉัตร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ

                                                    ปลูกฝังอุดมการณ์การรักชาติ


                เมื่อ ๑๗ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร ในการปลูกฝั่งอุดมการณ์รักชาติ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม   โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน รุ่นที่ ๔/๖๑    ณ โรงเรียนบ้านถ้ำลอด ต.ล้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. มีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ ๑๕ คน  ผู้เข้าร่วมอบรม
มีความสนใจ และได้รับความรู้ในเรื่องความเป็นมาของธงชาติไทย และประวัติศาสตร์ชาติไทยมากขึ้น

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความรักต่อสถาบันชาติ

                                               


               เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๐๘๐๐  ชุด ปจว./ปชส.ที่ ๓๐๓ เข้าจัดกิจกรรมในสถานศึกษาตามโครงการเสาธง ๕ นาที  เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเกิดความรักและความภูมิใจ
ต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย  และเพื่อแสดงออกถึงความห่วงใยของกองทัพบกต่อกลุ่มเยาวชนตามพื้นที่ชายแดน     คณะครูอาจารย์และนักเรียนมีท่าทีทัศนคติที่ดีต่อชุด ปจว.ฯ ที่หน่วยเข้าร่วมกิจกรรม     ได้รับความรู้และมีความรักสถาบัน ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และปฏิญาณตนว่าจะเป็นเยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป

กิจกรรมบ้านพี่เมืองน้อง                  เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๐๙๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนในพื้นที่ชายแดน  อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ครั้งที่ ๒    ณ บ.ปางคาม
 ม.๒ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. มีส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน โดยมี
นาย จรูญ สร้อยจิต  นอภ.ปางมะผ้าเป็นประธาน
                 มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในการ และคณะกรรมการในการแข่งขันกีฬา
สร้างความสัมพันธ์ และได้ร่วมเล่นกีฬาพื้นเมืองกับประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความสนุกสนาน และสร้างความเป็นกันเองให้กับประชาชน

สืบสภาพปัญหาของประชาชนในพื้นที่

                                                       


               เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๑  เวลา ๑๐๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับนายอุดม สายใจธารทิพย์ ผญ.บ. ผามอญ และเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านผามอญ เพื่อสอบถามความเป็นอยู่ และปัญหาต่างๆในหมู่บ้านเพราะห้วงนี้ฝนตกชุกตลอดเดือนทางเข้าออกหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลำบาก ณ บ.ผามอญ ม.๔  ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.
          ผลการปฏิบัติและการประเมินท่าที : นายอุดมฯ รู้สึกขอบคุณ ที่ มว.ฯ ได้เข้ามาร่วมประชุมฯ และให้ความรู้ต่างๆ ทำให้ชาวบ้านมีความตื่นตัว และพร้อมให้ความร่วมมือกับ มว.ฯ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สร้างความเข้าใจ เชื่อมั่นในภาครัฐ

     
      เมื่อ ๒๔ ต.ค.๖๐ เวลา ๑๓๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ กับส่วนราชการในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า ณ บ.น้ำจาง ม.๒ (บ้านบริวาร บ.ปางมคาม )  อ.ปางมะผ้า  จว.ม.ส. โดยมี นายภคิน  เชียงใหม่ ปลัดอำเภอปางมะผ้า เป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการให้ประชาชนเข้าถึงภาครัฐ ได้สะดวกรวดเร็ว เป็นการลดเงื่อนไขและภาระต่างๆ ให้แก่ประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ มีประชาชนเข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน

เสริมสร้างความสุขในองค์กรเครือข่ายสุขภาพ


            เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๐๐ น. มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓ ได้ดำเนินการเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจัดกิจกรรม เสริมสร้างความสุขในองค์กรเครือข่ายสุขภาพปางมะผ้า โดยมี นายอรรถสิทธิ์  แสงจันทร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด เป็นประธานในพิธี  โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวน ๕๐ คน
ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส.    
         นายอรรถสิทธิ์  แสงจันทร์ หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  มีท่าทีทัศนะคติที่ดีต่อ  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓  และพูดคุยและให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง และเชื่อมั่นในขีดความสามารถของ  มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓   ทั้งนี้ทางโครงการฯ   ได้เชิญ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๓    ร่วมเป็นวิทยากรในการเล่นกิจกรรมนันทนาการ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม โดยมีกำหนดการใน  วันที่  ๓๐ พ.ค.๖๑ นี้

ร่วมอนุรักษ์ปลูกจิตสำนึกฟื้นผืนป่า


      เมื่อ ๒๙ พ.ค.๖๑,๐๘๐๐ มว.ปจว.ฉก.ที่ ๓๑,กับ บกควบคุม.ฉก.ร.๑๔,สภ.อ.พบพระ,ป่าไม้,อุทยาน, ส่วนราชการ,ปชช.ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ  ต.ช่องแคบ  อ.พบพระ  จว.ต.ก. โดยมี นาย อภิชาต  เหมือนมนัส  นายอำเภอพบพระ เป็นประธาน
     - ผลการปฏิบัติและประเมินผล :  หน่วยได้ร่วมกับ ส่วนราชการ,ปชช.ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำชาติ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ปลูกจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเขตอุทยานให้มีความร่มรื่นมากยิ่งขึ้น

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

งานวันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา

วันสถาปนากองพันปฏิบัติการจิตวิทยา


          เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.61  พันตรี ภานุวัฒน์  มาแสวง  ผบ.ร้อย.ปจว.3  พร้อมทั้งกำลังพลและแม่บ้าน  ร่วมงานวันสถาปนาเนื่องในวันครบรอบปีที่ 48 การก่อตั้งกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา ณ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี.    โดยมี  พ.ท.นันทภพ   ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  เป็นประธานในพิธีจัดกระทำพิธีสักการะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในช่วงตอนเช้า  และทำพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร     ต่อมาในเวลา 1000 น.  กระทำพิธีทางศาสนาโดยพระภิกษุสงฆ์  โดยมีตัวแทนของท่าน ผบ.นสศ. คือ พลตรี เชษฐา  ตรงดี เสธ.ฯ นสศ. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี  หลังจากเสร็จพิธีทางสงฆ์  ได้มีการมอบโล่ บุคคลดีเด่น  ในการนี้ ร้อย.ปจว.3  มีผู้ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทนายสิบดีเด่น คือ ส.ท.อิศรา  สมบูรณ์  และแม่บ้านดีเด่น คือ นางดาราณี  มีชัย ซึ่งเป็นภรรยาของ จ.ส.อ.ประทีป มีชัย   และในเวลา 1800 น.  กำลังพล ร้อย.ปจว.3 พร้อมทั้งแม่บ้าน ร่วมงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ ณ สนามบอล พัน.ปจว.  โดยกำลังพลทุกคนร่วมแต่งกายชุดไทยโบราณย้อนยุค   ซึ่ง ร้อย.ปจว.3  ได้จัดอาหารซึ่งเป็นอาหารพื้นบ้านทางเหนือ คือ ไส้อั่ว ร่วมในการจัดซุ้มอาหารของ พัน.ปจว. ครั้งนี้  ผลการดำเนินการทุกคนต่างมีความสุขโดยถ้วนหน้า

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

                                           การฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ
          ห้วงวันที่ 2 - 4 มี.ค.61  กอ.รมน.ภาค 3  ดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำไทยอาสาป้องกันชาติ     ณ  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3   โดยมีไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ  และเตรียมการฝึกการสวนสนาม เพื่อสวนสนามในวันไทยอาสาป้องกันชาติในวันที่ 4 มี.ค.61    โดยจัดครูฝึกจากกองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 3 ดำเนินการ
ฝึกดังกล่าว

https://www.youtube.com/watch?v=PZonP1MI9Fw&feature=youtu.be
https://youtu.be/PZonP1MI9Fw

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

      เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61  พ.ท.นันทภพ  ไชยสงค์  ผบ.พัน.ปจว.  พร้อมคณะนายทหาร พัน.ปจว.  ร่วมพิธีทำบุญคล้ายวันสถาปนา ร้อย.ปจว.3  ปีที่ 39  ณ ร้อย.ปจว.3  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  และชมแปลงสาธิตเกษตรพอเพียง โครงการตามรอยเท้าพ่อ    


วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

                                  ร้อย.ปจว.๓ จัดตั้งค่ายฝึกอบรมเยาวชน ลูกเสือ - เนตรนารี      
            เมื่อวันที่ 29 พ.ย. – 1 ธ.ค. ๖๐ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ ๓ ได้ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ทำการฝึกอบรมเยาชนยุวกาชาด จำนวน 242 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนเป็นพลเมืองดีมีทัศนคติยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบประชาธิปไตย, อีกทั้งเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความสามัคคี รักในหมู่คณะ, มีระเบียบวินัย, เห็นประโยชน์ส่วนรวม เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและรู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะ โดยในการอบรมดังกล่าวจะแบ่งออกเป็นหัวข้อรายวิชาดังต่อไปนี้
         1.การละลายพฤติกรรม  2.ระเบียบแถวและการทำความเคารพ  3.ประวัติธงชาติไทย  4. การเสียดินแดน จำนวน ๑๔ ครั้ง
5. การดำรงชีพในป่า 6. การประโดดหอสูง ๓๔ ฟุต 7. การปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย  8. การทดสอบสมรรถภาพ (ผจญภัย) 
9. ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและบทลงโทษ  10. เศรษฐกิจพอเพียง   11. การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ
      

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

                 

                 เมื่อ ๐๔๐๘๐๐ พ.ย.๖๐ ชุด.ครูฝึก.ร้อย.ปจว.๓ สนับสนุนวิทยากรให้กับ นฝ.นศท.มทบ.๓๙